Radno vrijeme

ponedjeljak – petak: 8.00 – 19.00
subota: 9.00 – 13.00

Odjel za djecu i mlade:

ponedjeljak: 12.00 – 19.00
utorak, srijeda i četvrtak: 8.00 – 12.00
petak: 12.00 – 19.00

Uključi se!

Prijava