„Na istoj strani(ci)“

 

„Na istoj strani(ci)“, tijekom dvogodišnjeg razdoblja, naći će se porečka djeca s poteškoćama u čitanju, mladi, korisnici Doma za starije i nemoćne, umirovljenici i starije osobe, osobe s invaliditetom i korisnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici, kako bi se putem brojnih aktivnosti, kroz stotinjak radionica, književnih večeri i druženja u organizaciji porečke gradske knjižnice, čitanjem uključili u društvo i kulturna događanja. A Poreč napokon dobiva svoju pokretnu knjižnicu – bibliokombi koji će putovati do svih okolnih porečkih mjesta.

„Na istoj strani(ci)“, projekt Gradske knjižnice Poreč u partnerstvu s Gradom Porečom – Parenzo, odobren je u okviru europskog natječaja „Čitanjem do uključivog društva“ te su za njegovu realizaciju kroz sljedeće dvije godine odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.132.819,87 kn, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., Europske Unije iz europskog socijalnog fonda. 85% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, 15% Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Velik je to i važan iskorak u kontinuiranom radu porečke knjižnice, čijim će se ostvarivanjem uvelike povećati utjecaj knjižnične djelatnosti na poboljšanje kvalitete života građana. Knjižnice su oduvijek mjesta koja mogu pružiti potporu i uvjete za pristup informacijama, obrazovanju i kulturi i onim korisnicima koji takve uvjete možda nemaju kod kuće. Naime, projekt je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Cilj projekta je osnaživanje kulture čitanja u Poreču, osobito kod djece i mladih te osoba starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom, a koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti. Sredstvima će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Sudjelovanje u radionicama prilagođenim ciljnim skupinama doprinijet će i smanjenju društvenih nejednakosti, što je jedna od osnovnih zadaća knjižnice.

Kada govorimo o mladima, na njih čitalačka pismenost osobito pozitivno utječe jer povećava emocionalnu inteligenciju, ohrabruje ih u odabiru daljnjeg obrazovanja i budućeg zvanja, stvara empatiju, a osobito utječe na jezične i opće spoznajne sposobnosti. Stoga je za mlade osmišljena aktivnost pod nazivom „Uzmi knjigu u svoje ruke“ koja će se ostvariti u suradnji sa srednjim školama Poreča. Kako se čitanje danas najčešće doživljava kao individualna aktivnost i često kao obveza čitanja lektirnih naslova, cilj je da se kroz 17 radionica tijekom dvije godine stvori zajednica mladih čitatelja u vidu čitateljskog kluba, koja bi se sastala jedanput mjesečno i raspravljala o unaprijed odabranoj temi. Susrete će svojim predavanjima i predstavljanjima obogatiti književnici te stručnjaci čija su djelovanja usmjerena na različita problemska pitanja; od ovisnosti, siromaštva, migranata, nasilja među mladima i sl. Na taj će se način mladi čitanjem određenih djela unaprijed pripremiti za susret te će biti aktivni dionici mjesečnih susreta u organizaciji porečke knjižnice.

Prema mladima je usmjerena i aktivnost „Knjiga na platnu“ kroz koju će ih na čitanje poticati ekranizacijama poznatih književnih predložaka, u sklopu 12 filmskih večeri, te će se kroz aktivnost na zanimljiv način spojiti dvije umjetnosti, film i književnost.

Uključivanjem osoba s poteškoćama čitanja i disleksijom u projekt usluga će biti dostupna novim korisničkim skupinama. Aktivnost „Pas(I)Ja“ utjecat će na poboljšanje čitalačkih, komunikacijskih i govornih vještina, poticanje ljubavi prema čitanju te smanjenje straha, treme i nelagode zbog čitanja ili javnih nastupa, razvijanje pažnje i koncentracije te sposobnosti promišljanja o pročitanom. U knjižnici će biti organizirano 30 radionica tijekom dvogodišnjeg razdoblja s terapeutskim psima, a uz stručno vodstvo djeca će osnažiti svoje samopouzdanje.

Učenicima OŠ knjiga će se dodatno pokušati približiti kroz kazališnu predstavu „Hrvatska bajkovnica“, što je sve u skladu s Strateškim planom Ministarstva kulture 2020.-2022. Bit će organizirano sveukupno 12 predstava, a sudjelovat će sve porečke osnovne škole. Prijevoz učenika bit će također osiguran sredstvima iz projekta. Ovim se aktivnostima daje potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika te povećanju participacije knjige u kulturnom životu što je u skladu s općim ciljem razvoja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, posebnom cilju razvoja književno – nakladničke i knjižnične djelatnosti. Osim toga, Nacionalna strategija poticanja čitanja 2017.-2022. navodi kao specifične ciljeve programe poticanja čitanja kod djece i odraslih, ulaganje u pisce, autore, ilustratore i njihovo djelovanje i osiguravanje veće dostupnosti knjige, čemu doprinosi ovaj projekt.

Za starije osobe projektom su predviđene radionice čitanja „Neispričane priče“ i književne večeri „Čita(j)mo o nama“ u suradnji za porečkim Klubom umirovljenika „Galija“ te Domom za starije i nemoćne Poreč. Organizirat će se 10 radionica čitanja te 5 književnih susreta koji će stvoriti angažiranu publiku koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima izvan knjižnice. Cilj je promicati kulturu čitanja, jačati čitalačke kompetencije i socijalnu integraciju ove ranjive skupine, a pritom se ne smije izostaviti i sama moć čitanja te činjenica kako pristup kulturnim sadržajima pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje starijih osoba, posebno nemoćnih.

Aktivnost „Pronađi me u priči!“ ima za cilj otvoriti vrata knjižnice osobama s invaliditetom. Projektom se potiče međusobno podržavanje i stvaranje novih ideja. U aktivnosti će biti uključeni korisnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici Poreč te Društva invalida Poreč, a kroz dva ciklusa po 4 radionice iz zavičajne baštine te tematske radionice, a cjelokupan program pridonijet će uključenosti, obuhvaćenosti i pripadnosti sudionika.

Širenje knjižnične mreže osigurava dostupnost knjige u mjestima udaljenim od matične knjižnice. Tako je osmišljena aktivnost „Do knjige u papučama“ koja podrazumijeva redovitu dostavu knjiga do korisnika kojima knjiga nije nadohvat ruke. Nabavit će se električni bibliokombi, u vrijednosti od 1.280.478 kn sa svom opremom koja uključuje police za knjige, ormariće, pult, prijenosno računalo, knjižnu građu, a osigurana su sredstva i za vozača/icu i knjižničara/ku. Kombi će obilaziti mjesne odbore koji nisu u samom Poreču, a knjiga će biti dostavljena i na kućne pragove starijih i slabo pokretnih korisnika. Knjižničar/ka bit će na raspolaganju starijem stanovništvu za informacijske usluge, ali i tehničke, kao što je kopiranje i sl., a bit će dostupne i usluge namijenjene djeci, od posudbe do građe do organizacije radionica. Bibliokombi će biti dostupan korisnicima u porečkim MO Varvari, Žbandaj, Baderna, Nova Vas, Červar i Fuškulin, a koje će obilaziti jednom u dva tjedna. Osim toga usluga će također biti omogućena i štićenicima Doma za starije jednom u dva tjedna. Izradit će se dvotjedni plan rada bibliokombija koji će korisnicima biti dostupan na stranicama Gradske knjižnice Poreč. Cilj ovoga projekta prvenstveno je provođenje aktivnosti poticanja
čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija, čime se podiže javna svijest o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju pripadnika ranjivih skupina, kojima je pristup knjizi umanjen i otežan i pristupno i zbog zdravstvenih poteškoća.

Prijavitelj projekta je Gradska knjižnica Poreč koja tijekom godine provedbom brojnih aktivnosti promovira knjigu i čitanje. U okviru bogate kulturno-edukativne i animacijske djelatnosti Knjižnice realiziraju se tradicionalne manifestacije uz niz predstavljanja novih knjiga, raznih stručnih predavanja i kreativnih radionica i igraonica za djecu. Knjižnica od srca zahvaljuje Gradu Poreču, partneru u projektu, koji ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi raznih nacionalnih i EU projekata, a tijekom posljednjih nekoliko godina uspješno je proveo i aplicirao niz projekata od infrastrukturnog značaja i društveno-socijalne važnosti. Grad ima sve potrebne resurse da prati provedbu projektnih aktivnosti s obzirom na prethodno iskustvo i kapacitete. Podršku projektu pružat će UO za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, administrativno će projekt pratiti UO za opću upravo i gospodarstvo Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, podršku u nabavi potrebne opreme pružit će gradski Odsjek za javnu nabavu, dok će promotivne aktivnosti pratiti Odsjek za stručne poslove gradskih tijela.

Porečka knjižnica kontinuiranim radom neumorno promiče pisanu riječ i doživotno učenje, a u centar zbivanja stavlja korisnika i njegove kulturne potrebe. Ovim projektnim aktivnostima sustavno će se raditi na razvijanju čitalačke pismenosti različitih dobnih i ranjivih skupina te stvaranju preduvjeta za njihov cjeloviti osobni razvoj, podizanje stupnja obrazovanja, proširenje kompetencija te ravnopravno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice.

NA ISTOJ STRANI(CI)
ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA
KODNI BROJ: UP.02.1.1.15
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.132.819,87 HRK
KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA POREČ
PARTNER: GRAD POREČ-PARENZO
TRAJANJE: 24 MJESECA
PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
INTENZITET POTPORE: 100 %

 

 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Gradske knjižnice Poreč i ni pod kojim uvjetima ne izražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Za više informacija o EU fondovima: https://www.strukturnifondovi.hr/

Uključi se!

Prijava